ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi Tájékoztatónkban részletesen ismertetjük Önnel, mint honlapunk látogatójával, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjével cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályait.

 1. Alapelveink, melyeket követünk adatkezelésünk során:

Személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára is átláthatóan kezeljük.

Személyes adatait csak az adatkezelés céljai szempontjából meghatározott céllal, jogszerűen gyűjtjük, azokat csak a megbízáshoz szükséges módon kezeljük.

Cégünk minden logikus intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

Személyes adatait olyan formában tároljuk, hogy Ön minden esetben csak a megbízásunk lezárásáig szükséges ideig legyen beazonosítható.

Személyes adatainak biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben a mindenkori előírásoknak megfelelő módon, megfelelő technikai és szervezéssel kapcsolatos intézkedések alkalmazásával biztosítjuk.

Az Ön személyes adatait cégünk

 • csakis az Ön előzetes tájékoztatását követően, önkéntes hozzájárulása alapján, csak a kellő mértékben, minden esetben megállapodásunk céljának megfelelően kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel.
 • Bizonyos esetekben adatainak kezelése során a speciális, kötelezően betartandó jogszabályi előírásokat is figyelembe kell vennünk. Minden ilyen esetben erről külön tájékoztatjuk Önt.
 • Más esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez cégünknek, vagy más, harmadik személynek fűződik jogos érdeke. Ilyen eset lehet pl. honlapunk működtetése, fejlesztése, biztonsága.
 1. Cégünk adatai

Cégnév: Megapur-Szig Kft

Székhely: 4034 Debrecen Létai út 106.

Adószám: HU 25794977209

Cégjegyzékszám: 09-09-028329

Kapcsolat e-mail-ben: info@megapurszig.hu

Kapcsolat telefonon: +36 (30) 962-0560

Kapcsolattartó neve: Fark Levente

Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem kötelezett adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az általunk honlapunkon kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:
Honlap látogatása. Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: társaságunk jogos érdeke.

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

Időtartam: 12 hónap

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Kapcsolati üzenet küldése a honlapról. Cél a kapcsolattartás, az Ön kérdéseire történtő válaszadás, segítségnyújtás, árajánlatok küldése, időpontok, árak, szerződések leegyeztetése

Jogalap: hozzájárulás.

Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya, üzenet részletezése

Időtartam: törlés kéréséig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Árajánlat kérés küldése a honlapról. Cél a kapcsolattartás, az Ön kérdéseire történtő válaszadás, segítségnyújtás, árajánlatok küldése

Jogalap: hozzájárulás.

Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, milyen területen igényli a technológiát, település neve, ahol a munkavégzés történne, szigetelendő felület mérete, tervezett időpont a kivitelezésre, üzenet részletezése, egyéb, nem kötelezően megadandó adatok: cégnév

Időtartam: törlés kéréséig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: Visszahívás kérés küldése a honlapról. Cél a kapcsolattartás, az Ön kérdéseire történtő válaszadás, segítségnyújtás, árajánlatok küldése

Jogalap: hozzájárulás.

Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, az érdeklődés tárgya, visszahívás alkalmas időpontja, egyéb információk.

Időtartam: a törlés kéréséig

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja: A megbízással kapcsolatos ügyintézés, panaszkezelés panaszra válaszadás.

Jogalap: jogi kötelezettség

Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet

Időtartam: 5 évig

Honlapunk látogatóitól csak abban az esetben kérjük személyes adataikat, ha fel szeretnék velünk venni a kapcsolatot, ha telefonos visszahívást kérnek e-mailben, vagy árajánlatot szeretnének kérni Tőlünk. A kapcsolatfelvétel és árajánlatkérés, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön megadott e-mail-címen, illetve cégünk postacímén kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat 1-2 napon belül (legfeljebb 5 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 1. Milyen célt szolgálnak a cookie-k, -más néven és a továbbiakban: sütik,- és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) kisméretű adat fájlok, melyek a weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére, azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja. A leggyakoribb használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Opera stb.) Az Ön által használt böngésző alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Önnek azonban van arra lehetősége, hogy böngészőjének megfelelő beállításaival, azok módosításával a sütiket visszautasítja vagy akár le is tilthatja őket. A már a számítógépén lévő, tárolt sütiket törölni is tudja. A sütik használatáról böngészőjének „Súgó” menüpontjában tájékozódhat részletesen.

Léteznek olyan sütik is, melyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunkon történő első látogatásának alkalmával kap egy ad rövid tájékoztatást. Ilyenek lehetnek:

 • a hitelesítési, multimédia-lejátszó
 • terheléskiegyenlítő
 • ún. munkamenet-sütik, melyek a felhasználói felület személyre szabását segítik
 • a felhasználóközpontú biztonsági sütik

Az Ön hozzájárulását igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik-, cégünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és egyben kérjük is az Ön hozzájárulását.

Cégünk nem alkalmazza és nem is engedélyezz az olyan sütik használatát, melyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül bármilyen adatot gyűjthetnek Önről.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban Cégünk nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezésének hiányában weblapunk esetlegesen nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt tájékozódhat:
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

 1. Mit fontos még tudnia honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

Személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az árajánlatkérések alkalmával, valamint Cégünkkel történő kapcsolattartása során.
Arra kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ez az Ön felelőssége. A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan kitöltött adatok akadályozhatják a velünk való gördülékeny kommunikációt, ami szolgáltatásaink igénybevételének alapfeltétele az Ön érdekében is.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem valaki más személyes adatait adja meg, mi vélelmezzük, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges felhatalmazással.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az árajánlatkérések során, illetve a kapcsolattartás során feltétlenül szükségesen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy korlátozásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely honlap látogatónk bűncselekményt követ el vagy Cégünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott jelszava védelmére fokozott figyelmet fordítson a visszaélések elkerülése érdekében!

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak a rendelkező jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk. Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatait ellentétes célokra ne használhassák fel.
A Cégünk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő összes közreműködő és munkavállaló az előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ erről a 2. pontban található.

Cégünk külföldre csak a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (NAIH)) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket.
Ezekben az esetekben teljesítenünk kell adatszolgáltatási kötelezettségünket, de csak a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést is ellenőrizzük, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.
A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető 100%-ban biztonságos adattovábbításnak. Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes körűen felelősséget vállalni.
A Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében azonban szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg!

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

– kérhet tájékoztatást,

– kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

– tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben erre valamely jogszabály lehetőséget ad),

– bíróság előtti jogorvoslattal élhet,

– a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

– Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

– Telefon: +36 (1) 391-1400

– Fax: +36 (1) 391-1410

– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

– Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérésére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve abban az esetben, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk.
Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha bizonyíthatóvá válik, hogy az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről történő tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásáról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését abban az esetben, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  A per – az érintett, azaz az Ön választása szerint – a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Amennyiben Ön külföldi állampolgár, abban az esetben a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti Hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Cégünket.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat honlapunkon tesszük közzé.